bg ro

ECOBOX 550L

Производител: COMEX

Резервоари “ECOBOX” за отпадна вода

Полиетиленовите резервоар ECOBOX се използват за събиране и изпомпване на отпадна вода, съобразно действащото законодателство за защита на подпочвените води от замърсяване. Херметически затвореното пространство и вентилационната тръба гарантират хигиена и липса на миризма. Резервоарите могат да бъдат инсталирани в мазета, гаражи или заровени в земята. Тези резервоари са снабдени с нагнетателна тръба, смукателна и вентилационна тръби и автокуплиращ апарат за помпата.

Резервоарът ECOBOX 550 L намира приложение в големи жилищни сгради като блокове, хотели, ресторанти и др. Резервоарът е пригоден да се използва с две потопяеми помпи модели VORTEX 100, VORTEX 150, VORTEX 200 или помпите от серията GRINDER. Резервоарът може да се достави и с контролно табло за превключване на помпите.

Резервоарите ECOBOX могат да се използват за събиране и повторно използване на дъждовна вода.

 

     

 


 Галерия