bg ro

HYDROFRESH 60CL

Хидрофорни системи с 60л хоризонтален разширителен съд, оборудвани за автоматичен режим работа, подходящи за бита.

Компоненти
  • Монофазна помпа
  • 60л хоризонтален разширителен съд
  • Гъвкава връзка
  • Пресостат “SQUARE-D
  • Манометър
  • Тройник и петорник
  • 1.5 м захранващ кабел с щепсел Шуко

(1) Максимален дебит с минимално изисквани зададени стойности на пресостата
(2) Препоръчителна настройка на пресостата
     
 Галерия