bg ro

HYDROFRESH 100CL

Хидрофорни системи с 100л хоризонтален разширителен съд, оборудвани за автоматичен работен режим. Подходящи за употреба в домашни условия.

Компоненти
  • Монофазна помпа
  • 100л хоризонтален разширителен съд
  • Гъвкава връзка
  • Пресостат “SQUARE-D
  • Манометър
  • Тройник или петорник
  • 1.5м захранващ кабел с щепсел Шуко

(1) Максимален дебит с минимално изисквани зададени стойности на пресостата
(2) Препоръчителна настройка на пресостата
     
 Галерия