bg ro

Пресостати

Производител: PEDROLLO
Общи характеристики:
Употреба: Водни помпи
Експлоатация: Пресостата контролира автоматично работата на помпата, като я кара да работи в диапазона на зададени максимални и минимални стойности: при минимална зададена стойност електрическия контакт се затваря и двигателя започва да работи; при максимална стойност електрическия контакт се отваря и двигателя спира да работи.

Конструктивни характеристики:
Клеми: М4х8 болтове.
Стандартен ел. контакт NC;

Модел Стандартна настройка

Калиб-

рация


Мин. разлика


Макс. разлика Номин. ток
Номин. напрежение
PM/5 1 - 5 bar 1.4 - 2.8 bar 0.6 bar 2.5 bar 16А 250V
PM/12 3 - 12 bar 5 - 7 bar 1.5 bar 4 bar 16А 250V
 PТ/5  1 - 5 bar  1.4 - 2.8 bar  0.6 bar  2.5 bar  16А 500V
 PТ/12 3 - 12 bar
 5 - 7 bar  1.5 bar  4 bar  16А 500V 


Модел

Произво-

дител

Стандартна настройка
FSG2
Square D
1.4 - 2.8 bar
FYG22 Square D 5.4 - 7.0 bar
FYG32 Square D 8.0 - 10.5 bar

 

ПРЕСОСТАТИ С КОНТАКТ SPDT

 • Пресостати за контрол и наблюдение в различни системи (противопожарни системи, строителни машини, системи за обработка на водата, др).
 • Работата на пресостата е механична, следователно не е необходимо допълнително електрическо захранване.
 • SPDT контакт (еднополюсен контакт с двустранно действие COM.-N.O.-N.C.)
 • Електрически клеми: 3 (COM. + N.O. + N.C.)
 • NBR гумена мембрана
 • ¼” F присъединяване
 • Степен на защита IP44
 • Макс. температура на външната среда 55°C

Модел

Макс. работно налягане (bar)

 

Работни параметри (bar)


Мин. разлика (bar)


Макс. разлика (bar) Макс. натоварване
PS/3 5 0.9 - 2.0 0.2 0.2 5А 250V
PS/3D 5 0.9 - 5.0 0.5 2.5 5А 250V
PS/5 12 1.7 - 5.0 0.5 0.7 5А 250V
PS/5D 12 1.7 - 7.5 0.5 3.3 5А 250V
PS/12 12 2.5 - 10.0 0.8 1.4 5А 250V
PS/12D 12 2.5 - 12.0 0.8 3.8 5А 250V

ПРЕСОСТАТИ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ  LP / 3

ОПЦИИ

 • Няколко хидравлични връзки
 • Настройване по техническите условия на възложителя
 • Специални пружини за нестандартна настройка на обхвата
 • Версии с регулируем диференциал ( LP / 3 D)
 • Версии с налягане до 12 bar
 • Скала с деления за лесна настройка на горната граница
 • Степен на защита IP54
 • Версии с ел. кабели за двигатели за линейно свързване
 • Версии подходящи за работа с въглеводород
Технически данни
LP/3 LP/3-18
Налягане при изключване (мин./макс.)
0.1-0.4 bar 
0.3-2.0 bar 
Налягане при включване (мин./макс.) 0.5-0.9 bar 0.8-2.6 bar 
Фабрична настройка (мин./макс.) 0.1-0.5 bar

0.5-0.95 bar 

Номинален ток 16 A (10)A 16 A (10)A
Номинално напрежение
250 V 250 V

Стойността на предварително зададената горна граница  трябва да е по-висока от еквивалентното налягане, създадено от водния стълб на изходната страна на  LP/3 (воден стълб 1 м е равен на 0.1 bar ).


     Модел LP         Модел PM и PT     Модел PS

                 

 

 Галерия