bg ro

Електрически табла за 4

Производител: PEDROLLO
  • Монофазни 220 - 230V 50Hz

Електрическото табло е с не възпламеняема кутия; то защитава помпата от претоварване и късо съединени.Има селектор за ръчен или автоматичен работен режим(с поплавък, пресостат и др.) и може да бъде свързан с датчици за ниво, който предпазват помпата от работа на сух ход.

Компоненти:

  • Изолиран ключ с предпазител;
  • Селектор за ръчен или автоматичен работен режим
  • Кондензатор
  • Триполюсен контактор
  • Клеми за свързване на помпа,поплавък, пресостат и датчици за ниво
  • Червена предупредителна лампа прекъсвач
  • Датчици за ниво( не е включен CSL кабел за свързване с датчици)
  • Термична защита с ръчна настройка
  • Зелена лампа за включена помпа

За да направите правилен избор на табло трябва да се убедите, че тока консумиран от помпата отговаря на стойностите на таблото

Модел Мощност kВт
Двигател к.с.
Кондензатор µF
Номинален ток
QSM 033
0.25 0.33 12.5 3.5 A
QSM 050 0.37 0.50 16 4.5 A
QSM 075 0.55 0.75 20 6 A
QSM 100 0.75 1 30 7 A
QSM 150 1.1 1.5 40 11 A
QSM 200 1.5 2 50 13 A
QSM 300 2.2 3 75 17.5 A