bg ro

Електрически табла със сензори за ток за 4

Производител: PEDROLLO
  • Монофазни 220 - 230V 50Hz
  • Трифазни 380 - 415V 50Hz

Електрическото табло е с не възпламеняема кутия;Тези устройства предлагат защита от претоварване и късо съединение, следят фактора на мощността(cos φ), за да защитят помпата от работа на сух ход без да е нужно използването на датчици за ниво.Също така има предоставена възможност за свързване на външен поплавък или пресостат.

Компоненти:

  • Изолиран ключ с предпазител
  • Ключ вкл./изкл. с блокиране на вратата
  • Тример контролиращ потребителските настройки на електронната защита
  • Триполюсен контактор(само за трифазни помпи)
  • Клеми за свързване на помпа,поплавък и пресостат
  • Външен дисплей с предупредителни светлини

Внимание: За монофазни модели, кондензатора не е включен, за това устройството трябва да бъде подбрано в съответствие с помпата.

За да направите правилен избор на табло трябва да се убедите, че тока консумиран от помпата отговаря на стойностите на таблото

Модел Мощност kВт Двигател к.с. Напрежение Номинален ток
EVOLUTION MONO
от 0.37 до 2.2 от 0.5 до 3 Монофазно от 2 до 16 А
EVOLUTION TRI/1 от 0.55 до 7.5 от 7.5 до 10 Трифазно от 2 до 15 А
EVOLUTION TRI/2 от 7.5 до 10 от 10 до 15 Трифазно от 16 до 24 А