bg ro

Електрически табла за монофазни дренажни помпи

Производител: PEDROLLO
 • Монофазни 220 - 230V 50Hz

Електрическото табло е поставено в корпус от негорим материал IP 55, тези устройства предлагат защита от претоварване и късо съединение.Имат възможност за свързване на термични прекъсвачи в намотките на дренажни помпи модели : VXCm30, PVXCm30,MCm30,PMCm30

Компоненти:

 • Изолиран ключ с предпазител
 • Ключ старт/стоп
 • Триполюсен контактор
 • Регулируемо термореле с ръчно настройване
 • Кондензатор
 • Клеми за свързване на помпа
 • Клеми за свързване веригите за термична защита на помпата
 • Зелена лампа за включена помпа
 • Червена предупредителна лампа прекъсвач

Компоненти при заявка:

 • Резервни/допълнителни контакти за аларма по ниво
 • Червена предупредителна лампа - високо ниво
 • Изход (230V) за външни предупредителна лампа/акустична сонда

За да направите правилен избор на табло трябва да се убедите, че тока консумиран от помпата отговаря на стойностите на таблото

Модел Мощност kВт Двигател к.с. Кондензатор µF Номинален ток
QЕS 300 MONO 2.2 3 60 16 A