bg ro

Електрически табла за трифазни дренажни помпи

Производител: PEDROLLO
  • Трифазни 380 - 415V 50Hz

Електрическото табло е поставено в корпус от негорим материал IP 55, тези устройства предлагат защита от претоварване и късо съединение.Има селектор за ръчен или автоматичен работен режим(поплавък) и възможност за свързване с вериги за термична защита за помпи модели VXC, PVXC,MC, PMC

Компоненти:

  • Изолиран ключ с предпазител
  • Селектор за ръчен или автоматичен работен режим
  • Регулируемо триполюсно термореле с възможност за ръчно настройване
  • Триполюсен контактор
  • Кондензатор
  • Клеми за свързване на помпа и поплавък
  • Клеми за свързване веригите за терзмична защита на помпата (VXC, PVXC,MC, PMC)
  • Зелена лампа за включена помпа

За да направите правилен избор на табло трябва да се убедите, че тока консумиран от помпата отговаря на стойностите на таблото

Модел Мощност kВт Двигател к.с. Номинален ток
QЕS 150 1.1 1.5 4.2 A
QЕS 200 1.5 2 5.2 A
QЕS 300 2.2 3 6.5 A