bg ro

SAR 550

Производител: PEDROLLO
Автоматични системи за събиране и изпомпване на отпадни води
Тези системи са идеални за изпомпване на отпадни води в инсталации под нивото на канализационната система.Резервоарите са с обем 40,100,250 и 550л , оборудвани с херметичен капак, който предотвратява изтичане на газ или течност.Температурата на течността може да достигне +40оC, това е максималната стойност на течността, до която може да се достигне от потопяемите помпи, затворени в резервоар.Този тип система не могат да се използват в среда, където има възможност от експлозия или при изпомпване на лесно възпламеними течности.

Компоненти:
  • 550л полиeтиленов резервоар с капак
  • Две монофазни помпи
  • Електрическо табло
  • Три поплавъка
  • Присъединяване за смукателна тръба Ø110мм, напорна тръба(моля погледнете таблицата) и вентилационна тръба Ø50мм
  • Тръби за спускане на помпата(само за VX-I)

 

 Галерия