bg ro

Електронни табла AVSSE1

Производител: FOURGROUP
Описание::
Easy Soft-starter табло за една помпа.Електромеханично табло с мек старт за една трифазна помпа за дълбок сондаж, суха или потопяема помпа с термична защита с възможност за регулиране в зависимост от мощността на помпата (вижте моделите).Чрез завъртването на главния ключ на таблото, устройството се включва, синя лампа светва указваща, че таблото работи. Помпата се включва когато пресостата или поплавъка затворят контакт.Настройките  на  ускоряващата  и забавящата рампа могат да се правят независими една от друга.Токово-термичната  защита  срещу претоварване е с възможност за ръчно възстановяване.

Характеристики:
 • Електромеханично табло с мек старт;
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10%;
 • Много ниско входящо напрежение за пресостат или поплавък;
 • Много ниско входящо напрежение за  външен пресостат или поплавък за минимално ниво;
 • Трансформатор 400V/24V за допълнителните кръгове;
 • Селектор за работа на двигателя AUTO-OFF-MANUAL (MANUAL е временно)
 • Син индикатор, указващ за включена система;
 • Зелен индикатор, указващ че двигателя работи;
 • Червен индикатор за аларма за защита на двигателя;
 • Вътрешен електронен Soft-Starter със следните функции: -регулатор за максимален входящ ток; -регулатор на време за ускоряване на двигателя; -регулатор на време за забавяне на двигателя; -зелена светлина за правилна работа; -жълта светлина за край на рампата; -червена светлина за аларма за последователност на фазите;
 • Кръг за последователност на фазите, вграден в Soft-Start;
 • Паралелно свързан контактор 24Vac в AC3;
 • Термореле за защита на двигателя от претоварване, регулируема скала вътрешно възстановяване на настройките;
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга;
 • Предпазители за защита на двигателя;
 • Главен ключ с блокиране на вратата;
 • Метална кутия;
 • Защита IP 55;
 • Температура на околната среда -5/+40oС
 • Относителна влажност 50% при 40oС (без конденз)
  
 Галерия