bg ro

Електронни табла AVSS1

Производител: FOURGROUP
Описание::
Soft-starter табло за една помпа.Електронно табло с мек старт за една трифазна помпа за дълбок сондаж, суха или потопяема с термична защита с възможност за регулиране в зависимост от мощността на помпата (вижте моделите).Чрез завъртването на главния ключ на таблото,устройството се включва, синя лампа  светва  указваща,  че  таблото работи. Помпата се включва, когато пресостата или поплавъка затворят контакт.Настройките  на  ускоряващата  и забавящата рампа могат да се правят независими една от друга. Всяка една функция е описана на вътрешен екран.Помпата е защитена от претоварване посредством електронна токово-термична защита.Soft-Starter може да бъде контролиран от компютър като бъде свързан на сериен порт RS232/RS485.

Характеристики:
 • Електромеханично табло с Soft-Start стартер;
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10%;
 • Много ниско входящо напрежение за пресостат или поплавък;
 • Много ниско входящо напрежение за  външен пресостат или поплавък за минимално ниво;
 • Трансформатор 400V/24V за допълнителните кръгове;
 • Селектор за работа на двигателя AUTO-OFF-MANUAL (MANUAL е временно при поискване)
 • Син индикатор, указващ за включена система;
 • Зелен индикатор, указващ че двигателя работи;
 • Червен индикатор за аларма за защита на двигателя;
 • Вътрешен електронен Soft-Starter със следните функции: -светещ дисплей 2х16; -възможност за ползване на два езика (италиански и английски език); -меню за настройките: основни, разширени и работни (функционални); -пускане и спиране от клавиатура; -визуализация на напрежението, фазите на тока, активната и привидната мощност на всяка фаза, cosφ на всяка фаза, Kwh; -следващ списък на събитията; -часовник с дати с буферна батерия; -ускорителна и забавяща рампи с установяващ момент, регулиране с клавиатура; -дистанционен контрол от компютър като се свърже с конвертор RS232/RS485; -защита от липса на фаза, минимално/максимално напрежение, последователност на фазите; -вградена паралелно свързана система;
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга;
 • Предпазители за защита на двигателя;
 • Главен ключ с блокиране на вратата;
 • Метална кутия;
 • Защита IP 55;
 • Температура на околната среда -5/+40°С
 • Относителна влажност 50% при 40°С (без конденз

  

 Галерия