bg ro

Електронни табла EASY INVERTER

Производител: FOURGROUP
Описание::
Табло  за  една  помпа  с честотен регулатор.Електронен  стартер  с  честотен регулатор за една трифазна помпа,дълбок сондаж, суха или потопяема, с електронна токово-термична защита.Таблото се включва чрез завъртането на главния ключ на таблото (блокира и вратата на таблото). Помпата се включва  при  подаден  сигнал  от външен електронен сензор за налягане

(4-20mA).Настройките  на  ускоряващата  и забавящата рампа могат да се правят независими една от друга. Всяка една функция е описана на външен екран.Помпата е защитена от претоварване чрез токово-термична защита.Инверторът    може    да    бъде контролиран от компютър като бъде свързан на сериен порт RS232


Характеристики:

 

 • Входящо ел.захранване 3~50/60 Hz 400V±10%;
 • 4-20mA входящи за външен електронен пресостат;
 • Много ниско входящо напрежение за  външен пресостат или минимално за поплавък за минимално ниво;
 • Селектор за работа на двигателя AUTO-OFF-MANUAL (при режим MANUAL таблото се включва от сигнал подаден от пресостат);
 • Електронен честотен регулатор със следните функции:
 1. светещ дисплей;
 2. меню за настройките: функции: 
 3. визуализация на: напрежението, фазите на тока, активната и привидната мощност на всяка фаза, cosφ на всяка фаза, Kwh
 4. следващ списък на събитията;
 5. часовник с дати с буферна батерия;
 6. ускорителна и забавяща рампи с установяващ момент, регулиране с клавиатура;
 7. въведено време за ускорение и забавяне “PID” (ПИД) установен
 8. дистанционен контрол от компютър като се свърже с конвертор RS232;
 9. защита от липса на фаза, защита срещу минимално/максимално напрежение, защита последователност на фазите;
 10. вградено паралелно свързана система;
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга;
 • Предпазители за защита на двигателя;
 • Главен ключ с блокиране на вратата;
 • Метална кутия;
 • Защита IP 55;
 • Температура на околната среда -5/+40°С
 • Относителна влажност 50% при 40°С (без конденз)

  

 Галерия