bg ro

Електронни табла AVF1

Производител: FOURGROUP
Описание::
Табло  за  една  помпа  с  честотен регулатор.Таблата регулират оборотите в минута на центробежните или потопяемите помпи,  по  този  начин  се  намалява консумацията на електричество от страна  на  помпите,  има  по-добро регулиране,  лесно  се  приспособява помпата към колебанията на дебита или налягането нужно на системата.Електронен датчик за налягане  (по избор) даващ възможност  системата да поддържа едно установено налягане и да прецени при каква разлика в налягането как  може  да  варира  скоростта  на помпата.Системата ще накара помпата да работи с такива колебания в скоростта, че да е  в съответствие с границите на налягането,настроени както е упоменато по-горе.

Характеристики:
 • Входящо ел.захранване 3~50/60 Hz 400V±10%
 • 4-20 mА входящи за външен електронен пресостат
 • Вход за външен  пресостат
 • Син индикатор, указващ за включена система
 • Зелен индикатор, указващ че двигателя работи
 • Червен индикатор за защита на двигателя
 • Селектор за работа на двигателя АUTO-OFF-MАNUАL (при режим MАNUАL таблото се включва от сигнал подаден от пресостат)
 • Честотен преобразувател с вграден вертикален контрол
 • Външен многофункционален екран за визуализация на:
 1. основна енергийна мрежа
 2. честота на двигателя
 3. зададена номинална стойност на налягането
 4. разлика в налягането
 5. действително налягане
 6. настройка на език
 7. въведено време за ускорение и забавяне “PID” (ПИД) установен
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга
 • Предпазители за защита на двигателя
 • Главен ключ с блокиране на вратата
 • Метална кутия
 • Защита IP 55
 • Инструкции и графики

  

 Галерия