bg ro

Електронни табла за две помпи DUPLEX

Производител: FOURGROUP

Описание::
Електронно табло за две помпи с ексчейнджър и токово-термична защита!
Електронен стартер  ексчейнджър за две монофазни или трифазни помпи: дълбок сондаж, сухи или потопяеми помпи, с токово-термична защита с възможност за регулиране, както и с интегрирано  редуване на помпите. Токово-термичната защита е  с възможност за регулиране посредством вътрешен тример. Чрез завъртването на главния ключ на таблото, устройството се включва, светва зелена лампа, което указва че таблото работи. Автоматичното включване на помпата става когато пресостата или поплавъка затворят контакта. Ексчейнджерът на помпите позволява редуването на помпите при всяко включване на двигателя,  когато системата изисква и двата двигателя да работят едновременно, втория двигател се включва с 4” закъснение.

Характеристики:

 • Електронно табло;
 • Входящо напрежение 1~50/60 Hz 230V±10% (монофазен модел DUPLEX-M);
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10% (трифазен модел DUPLEX-T);
 • Много ниско входящо напрежение за два външни пресостата или два поплавък със система “амортисьор”;
 • Много ниско входящо напрежение за външен поплавък или пресостат за минимално външон ниво;
 • Ексчейнджър на помпи с 4” закъснение между старта на двете помпи;
 • Възможност за изключване на повредена помпа;
 • Селектор за работа на двигателя AUTO-OFF-MANUAL (MANUAL е временно);
 • Зелен индикатор, указващ за включена система;
 • Два броя зелени индикатори, указващи работа в автоматичен режим;
 • Два броя зелени индикатори, указващи че двигателите работят;
 • Червен индикатор за аларма за минимално/максимално ниво на водата;
 • Два броя червени индикатори за аларма за защита на двигателя от претоварване;
 • Електронна защита на двигателя от претоварване с възможност за регулиране;
 • Време за включване на защитата: 5”;
 • Бутон за възстановяване на работа след включване на защита;
 • Изход за аларма с взаимозаменяеми контакти 5A 250V (устойчив товар);
 • Предпазител за защита на допълнителните кръгове;
 • Предпазители за защита на двигателя;
 • Главен ключ с блокиране на вратата;
 • Кутия от ABS;
 • Изход с държач за кабел;
 • Защита IP 55;
 • Температура на околната/външната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)

    

 Галерия