bg ro

Електронни табла за две помпи QS2EP...-ТА

Производител: FOURGROUP
Описание::
Електронно табло за две помпи с ексчейнджър, с токово-термична защита.Електронен стартер с ексчейнджър за две монофазни или трифазни помпи: дълбок сондаж, сухи или потопяеми помпи, с токово-термична защита с възможност за регулиране, както и с интегрирано редуване на помпите. Токово-термичната защита е външна за монофазните модели, а за трифазни модели е вградена.Чрез завъртването на главния ключ на таблото, устройството се включва, светва зелена лампа, което указва че таблото работи. Автоматичното включване на помпата става, когато пресостата или поплавъка затворят контакт. Ексчейнджерът на помпите позволява редуването на помпите при всяко включване на двигателя,  когато системата изисква и двата двигателя да работят едновременно, вторият двигател се включва с 4” закъснение.

Характеристики:

 • Електронно табло
 • Входящо напрежение 1~50/60 Hz 230V±10% (монофазен модел QS2EPM-TA)
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10% (трифазен модел QS2EPT-TA)
 • Много ниско входящо напрежение за два външни пресостата или два поплавъка със система “амортисьор”
 • Много ниско входящо напрежение за външен поплавък за аларма за максимално ниво
 • Много ниско входящо напрежение за външен пресостат или поплавъка
 • Много ниско входящо напрежение за два броя klicson
 • Селектор за работа на двигателя AUTO-OFF-MANUAL (MANUAL е временно)
 • Ексчейнджър на помпи с 4” закъснение между старта на двете помпи
 • Възможност за изключване на повредена помпа
 • Вътрешен селектор за изключване на ексчейнджъра на помпите
 • Зелен индикатор, указващ за включена система
 • Два броя зелени индикатори, указващи работа в автоматичен режим
 • Два броя зелени индикатори, указващи че двигателите работят
 • Червен индикатор за аларма за минимално/максимално ниво на водата
 • Два броя червени индикатори за аларма за защита на двигателя от претоварване (QS2EPT-TA)
 • Термична защита, възстановим за всеки един двигател
 • Вътрешен селектор за изключване на ексчейнджера на помпите
 • Изход за аларма с взаимозаменяеми контакти 5A 250V (устойчив товар)
 • Предпазител за защита на допълнителните кръгове
 • Предпазители за защита на двигателя
 • Изход за аларма с взаимозаменяеми контакти 5A 250V (активен товар)
 • Главен ключ с блокиране на вратата
 • Кутия от ABS
 • Изход с държач за кабел
 • Защита IP 55
 • Температура на околната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)

  

 Галерия