bg ro

Електронни табла за две помпи AVST2

Производител: FOURGROUP
Описание::
Стартер звезда/триъгълник  за две помпи. Електромеханичен стартер звезда/триъгълник за две трифазни помпи за дълбок сондаж или потопяема1 помпа с термична защита.
Чрез завъртването на главния ключ на таблото, устройството се включва, синя лампа светва, което указва че таблото работи. Помпите се включват когато пресостата или поплавък затворят контакта. Ексчейнджерът (RA/2P), който може да бъде поръчан като допълнение към основния модел табло, позволява редуването на помпите, а при необходимост  може да бъде и осъвременен. При изискване от страна на клиента таблото може да се осъвремени като се добавят аксесоари в съответствие с изискванията. Моля вижте таблицата с възможности за допълнителни принадлежности.

Характеристики:
 • Електромеханично табло със стартер звезда/триъгълник;
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10%;
 • Много ниско входящо напрежение за два пресостата или поплавъка;
 • Много ниско входящо напрежение за пресостат или поплавък за външно минимално ниво;
 • Трансформатор 400V/24V за допълнителни вериги;
 • Два броя селектори за работа на двигателя AUTO-OFF-MANUAL (MANUAL е временно или при поискване)
 • Син индикатор, указващ за включена система;
 • Два броя зелени индикатори, указващи че двигателите работят;
 • Два броя червени индикатори, указващи за аларма за защита на двигателя;
 • Два броя линейни контактора  в AC3;
 • Два броя контактори за звезда свързване в АС3;
 • Два броя контактори за триъгълник свързване АС3;
 • Два броя таймер за прехвърляне между звезда и триъгълник свързване. Таймера се регулира в диапазон 0-30”;
 • Терморелета за защита на двигателя от претоварване, със скала за настройка и възстановяване на настройки;
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга;
 • Предпазители за защита на двигателя;
 • Метална кутия;
 • Защита IP 55;
 • Старт/час честота: максималлно от 4, от които не повече от 2 са последователни;
 • Температура на околната/външната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)
  
 Галерия