bg ro

Електронни табла за две помпи EASY INVERTER 2

Производител: FOURGROUP
Описание::
Табло за две помпи с честотен преобразувател. Електронен стартер с честотен преобразувател за две трифазни помпи, дълбок сондаж, суха или потопяема, с електронна токово-термична защита.Таблото се включва чрез завъртането на главния ключ на таблото (блокира и вратата на таблото). Помпите се включват при подаден сигнал от външен електронен сензор за налягане (4÷20 mA). Настройките на ускоряващата и забавящата рампа могат да се правят независими една от друга. Всяка една функция е описана на външен екран. Помпите са защитени от претоварване чрез електронна токово-термична защита. Инверторът може да бъде контролиран от компютър като бъде свързан на сериен порт RS232.

Характеристики:

 • Входящо ел.захранване 3~50/60 Hz 400V±10%
 • 4÷20 mA входящи за външен електронен пресостат
 • Два броя много ниско входящо напрежение за  външен пресостат или за поплавък за минимално ниво
 • Два броя селектори за работа на двигателя AUTO-OFF-MANUAL (при режим MANUAL таблото се включва от сигнал подаден от пресостат)
 • Електронен честотен преобразувател със следните функции:
 1. светещ дисплей
 2. меню за настройките: функции
 3. визуализация на: напрежението, фазите на тока, активната и привидната мощност на всяка фаза, cosφ на всяка фаза, Kwh
 4. следващ списък на събитията
 5. часовник с дати с буферна батерия
 6. ускорителна и забавяща рампи с установяващ момент, регулиране с клавиатура
 7. въведено време за ускорение и забавяне “PID” (ПИД) установен
 8. дистанционен контрол от компютър като се свърже с конвертор RS232
 9. защита от липса на фаза, защита срещу минимално/максимално напрежение, защита последователност на фазите
 10. вградено паралелно свързана система
 • Контактори  на втория двигател при АС3
 • Тръгване на втория двигател DOL макс. до 10НР и звезда/триъгълник за по-високи мощности
 • Термо релета за защита на втория двигател с ресет бутон
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга
 • Предпазители за защита на двигателя
 • Главен ключ с блокиране на вратата
 • Метална кутия
 • Защита IP 55
 • Температура на околната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)

  

 

 Галерия