bg ro

Електронни табла за три помпи AVST3

Производител: FOURGROUP
Описание::
Стартер звезда/триъгълник  за три помпи. Електромеханичен стартер звезда/триъгълник за три трифазни помпи за дълбок сондаж или потопяеми помпи с термична защита.Чрез завъртването на главния ключ на таблото, устройството се включва, синя лампа светва, което указва че таблото работи. Помпите се включват когато пресостата или поплавък затворят контакта. Ексчейнджерът (RA/3P), който може да бъде поръчан като допълнение към основния модел табло, позволява редуването на помпите, а при необходимост  може да бъде и осъвременен. При изискване от страна на клиента таблото може да се осъвремени като се добавят аксесоари в съответствие с изискванията. Моля вижте таблицата с възможности за допълнителни принадлежности

Характеристики:
 • Електромеханично табло със стартер звезда/триъгълник;
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10%;
 • Много ниско входящо напрежение за три пресостата или поплавъка;
 • Много ниско входящо напрежение за пресостат или поплавък за външно минимално ниво;
 • Трансформатор 400V/24V за допълнителни вериги;
 • Три броя селектори за работа на двигателя AUTO-OFF-MANUAL (MANUAL е временно или при поискване)
 • Син индикатор, указващ за включена система;
 • Три броя зелени индикатори, указващи че двигателите работят;
 • Три броя червени индикатори, указващи за аларма за защита на двигателя;
 • Три броя линейни контактора  в AC3;
 • Три броя контактори за звезда свързване в АС3;
 • Три броя контактори за триъгълник свързване АС3;
 • Три броя таймер за прехвърляне между звезда и триъгълник свързване. Таймера се регулира в диапазон 0-30”;
 • Терморелета за защита на двигателя от претоварване, със скала за настройка и възстановяване на настройки;
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга;
 • Предпазители за защита на двигателя;
 • Главен ключ с блокиране на вратата;
 • Метална кутия;
 • Защита IP 55;
 • Старт/час честота: максимално от 4, от които не повече от 2 са последователни;
 • Температура на околната/външната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)
  
 Галерия