bg ro

Електронни табла за три помпи EASY INVERTER 3

Производител: FOURGROUP
Описание::
Табло за три помпи с честотен преобразувател.
Електронен стартер с честотен преобразувател за три трифазни помпи, дълбок сондаж, суха или потопяема, с електронна токово-термична защита.Таблото се включва чрез завъртането на главния ключ на таблото(блокира и вратата на таблото). Помпите се включват при подаден сигнал от външен електронен сензор за налягане (4÷20mA).
Настройките на ускоряващата и забавящата рампа могат да се правят независими една от друга. Всяка една функция е описана на външен екран.Помпите са защитени от претоварване чрез електронна токово-термична защита.
Инверторът може да бъде контролиран от компютър като бъде свързан на сериен порт RS232.

Характеристики:
 • Входящо ел.захранване 3~50/60 Hz 400V±10%;
 • 4÷20mA входящи за външен електронен пресостат;
 • Три броя ниско входящо напрежение за  външен пресостат или за поплавък за минимално ниво;
 • Три броя селектори за работа на двигателя AUTO-OFF-MANUAL (при режим MANUAL таблото се включва от сигнал подаден от пресостат);
 • Електронен честотен преобразувател със следните функции:
 1. светещ дисплей;
 2. меню за настройките: функции;
 3. визуализация на: напрежението, фазите на тока, активната и привидната мощност на всяка фаза, cosφ на всяка фаза, Kwh;
 4. следващ списък на събитията;
 5. часовник с дати с буферна батерия;
 6. ускорителна и забавяща рампи с установяващ момент, регулиране с клавиатура;
 7. въведено време за ускорение и забавяне “PID” (ПИД) установен
 8. дистанционен контрол от компютър като се свърже с конвертор RS232;
 9. защита от липса на фаза, защита срещу минимално/максимално напрежение, защита последователност на фазите;
 10. вградено паралелно свързана система;
 • Контактори  на втори и трети двигател при АС3;
 • Тръгване на втори и трети двигател DOL макс. до 10НР и звезда/триъгълник за по-високи мощности;
 • Термо релета за защита на втори и трети  двигател с ресет бутон.
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга;
 • Предпазители за защита на двигателя;
 • Главен ключ с блокиране на вратата;
 • Метална кутия;
 • Защита IP 55;
 • Температура на околната/външната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)

  


 Галерия