bg ro

Електронни табла за три помпи AVF3

Производител: FOURGROUP
Описание::
Табло за три помпи с честотен преобразувател. Таблата с честотен преобразувател регулират оборотите в минута на центробежните или потопяемите помпи, по този начин се намалява консумацията на електричество от страна на помпите, има по-добро регулиране, лесно се приспособява помпата към колебанията на дебита или налягането нужно на системата.Електронен датчик за налягане (по избор) даващ възможност  системата да поддържа едно установено налягане и да прецени при каква разлика в налягането как може да варира скоростта на помпата.Системата ще накара помпата да работи с такива колебания в скоростта, че да е  в съответствие с границите на налягането, настроени както е упоменато по-горе.

Характеристики:

 • Входящо ел.захранване 3~50/60 Hz 400V±10%;
 • 4÷20mA входящи за външен електронен пресостат;
 • Три входа за външни  пресостати;
 • Син индикатор, указващ за включена система;
 • Три броя зелени индикатори, указващи че двигателите работят;
 • Три броя червени индикатори за защита на двигателите;
 • Три броя селектори за работа на двигателите AUTO-OFF-MANUAL (при режим MANUAL таблото се включва от сигнал подаден от пресостат);
 • Честотен преобразувател с вграден вертикален контрол;
 • Външен многофункционален екран за визуализация на:
 1. основна енергийна мрежа;
 2. захранване на двигателя;
 3. честота на двигателя;
 4. зададена номинална стойност на налягането;
 5. разлика в налягането;
 6. действително налягане;
 7. настройка на език;
 8. въведено време за ускорение и забавяне “PID” (ПИД) установен;
 • Контактор за втори и трети двигател, проектиран в AC3;
 • Термо реле за защита на втори и трети двигател, с ресет бутон;
 • Стартиране на втори и трети двигател DOL до 10НР, звезда – триъгълник за по-високи мощности;
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга;
 • Предпазители за защита на двигателя;
 • Главен ключ с блокиране на вратата;
 • Метална кутия;
 • Защита IP 55;
 • Инструкции и графики

  

 

 Галерия