bg ro

Електронни табла за две помпи за отпаднала вода QAR2...-Е

Производител: FOURGROUP

Описание::
Електронно табло за две помпи за отпадни води.
Серия ел.табла разработени за управление и защита на две потопяеми монофазни или трифазни помпи за отводняване на мръсна вода или гъсти течности.

Характеристики:
 • Електронно табло
 • Входящо напрежение 1~50/60 Hz 230V±10% (монофазен модел QAR2M – Е)
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10% (трифазен модел QAR2T-Е)
 • Много ниско входящо напрежение за поплавък за спиране
 • Много ниско входящо напрежение за два броя поплавъци за стартиране
 • Много ниско входящо напрежение за аларма за максимално ниво на поплавък
 • Много ниско входящо напрежение за два двигателя Klicson
 • Ексчейнджър на помпите с цикъл на закъснение от 4” между стартирането на двете помпи
 • Трансформатор 230V-400V/24V за допълнителните кръгове
 • Селектор за работа на двигателя AUTO-OFF-MANUAL (MANUAL е временно)
 • Зелен индикатор, указващ за включена система
 • Два броя зелени индикатора, указващи че двигателите работят
 • Два броя червени индикатори за аларма за защита на двигателите
 • Два броя броячи-часове за работа на двигателите
 • Волтметър и амперметър свързан комплект със селектор волтметър
 • Контактори за двигателите 24Vас при АС3
 •  Термо релета за защита на двигателите от претоварване с възможност за настройване и възстановяване на първоначалните стойности
 • Изход за аларма с взаимозаменяеми контакти 5A 250V (активен товар)
 • Предпазител за допълнителните кръгове
 • Предпазител за защита на двигателите
 • Главен ключ с блокиране на вратата
 • Монофазната версия е пригодена за поставяне на кондензатор (не е включен)
 • Кутия – термопласт до 15Нр; метална кутия от 20Нр до 100Нр
 • Изход с държач за кабел;
 • Защита IP 55
 • Температура на околната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)
  
 Галерия