bg ro

Електронни табла за противопожарни системи QSA1/UNI 9490

Производител: FOURGROUP
Описание::
Ел.табло за управление и защита на една пилотна помпа, участваща в противопожарна система UNI9490 или UNI10779.

Характеристики:

QSA1

 • Електромеханично табло със DOL
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10%
 • Трансформатор 400V/24V за допълнителните кръгове
 • Много ниско входящо напрежение за поплавък за стартиране
 • Трансформатор 400V/24V за допълнителни вериги
 • Селектор за работа в режими  AUTO-OFF-MANUAL (MANUAL е временно)
 • Син индикатор, указващ за включена система
 • Зелен индикатор, указващ че двигателят работи
 • Червен индикатор, указващ за аларма за защита на двигателя
 • Линеен контактор 24Vас  в AC3
 • Терморелета за защита на двигателя от претоварване, със скала за настройка и възстановяване на настройки
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга
 • Предпазители за защита на двигателя
 • Главен ключ с блокиране на вратата
 • Метална кутия
 • Изход с държач за кабел
 • Защита IP 55
 • Температура на околната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)
QSA1-TA
 • Електронно табло;
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10% (трифазен модел QSA1-TA);
 • Много ниско входящо напрежение за външен пресостат или поплавък;
 • Много ниско входящо напрежение за 3 броя датчици по ниво;
 • Датчици подходящи за проводими и лесно запалими течности;
 • Селектор за избиране на режима на работа на датчиците по ниво – пълнене/празнене;
 • Селектор за работа в режими  AUTO-OFF-MANUAL (MANUAL е временно)
 • Зелен индикатор, указващ за включена система;
 • Зелен индикатор, указващ че двигателят работи;
 • Червен индикатор, аларма за нивото на водата;
 • Червен индикатор, указващ алармата за защита на двигателя от претоварване;
 • Регулируема електронна защита на двигателя от претоварване;
 • Време за задействане на защитата – 5”;
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга;
 • Предпазители за защита на двигателя;
 • Изход за аларма със заменяеми контакти 5 А 250V (устойчив товар);
 • Главен ключ с блокиране на вратата;
 • Кутия ABS;
 • Изход с държач за кабел;
 • Защита IP 55;
 • Температура на околната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)

   

 Галерия