bg ro

Електронни табла за противопожарни системи QAST1/UNI 9490

Производител: FOURGROUP
Описание::
Ел.табло със звезда/триъгълник за управление и защита на една основна помпа, участваща в противопожарна система UNI9490 или UNI10779, D.O.L.

Характеристики:

 • Електромеханично табло с DOL
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10%
 • Трансформатор 400V/24V за допълнителните кръгове
 • Много ниско входящо напрежение за поплавък за стартиране (два броя)
 • Много ниско входящо напрежение за пресостат “Работеща помпа”
 • Селектор за работа в режими  AUTO-OFF-MANUAL, с ключ (може да се поставя и изважда ) само за позиция “Автоматичен режим на работа” (AUTO)
 • Бутон Спиране/Тръгване
 • Волтметър със измервателна скала
 • Амперметър
 • Два броя зелени индикатора за включена система
 • Два броя зелени индикатори – двигател в работещ режим
 • Два  броя червени индикатора – изключен двигател
 • Два броя жълти индикатора – липса на фаза/ червен
 • Два броя зелени индикатора -  помпа в работен режим
 • Шест броя зелени индикатора – напрежение в двигателs (U-V-W)
 • Една зареждаща се батерия и една буферна батерия за захранване на алармените светлини
 • Изход за аларма “Помпа в работещ режим” със заменящи контакти 5А 250V (устойчив товар)
 • Изход за аларма “Липса на фаза/ел.захранване” със заменящи контакти (устойчив товар)
 • Изход за аларма “Обща аларма” със заменящи контакти 5А 250V (устойчив товар)
 • Линеен контактор 24Vас  в AC3
 • Допълнителен предпазител за защита на кръга
 • Предпазители за защита на двигателя
 • Главен ключ с блокиране на вратата
 • Метална кутия
 • Изход с държач за кабел
 • Защита IP 55
 • Температура на околната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)

  

 

 Галерия