bg ro

Електронни табла за противопожарни системи QAМ1/UNI 9490

Производител: FOURGROUP
Описание::
Ел.табло за дизелова противопожарна система по стандарт UNI9490 или UNI10779.

Характеристики:

 • Електромеханично табло, стартер за дизелов двигател
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10%
 • Много ниско входящо напрежение за поплавък за стартиране (два броя)
 • Много ниско входящо напрежение за пресостат “Работеща помпа”
 • Много ниско входящо напрежение за Температура, Масло, Ниво на гориво
 • Селектор за работа в режими  AUTO-OFF-MANUAL, с ключ (може да се поставя и изважда ) само за позиция”Автоматичен режим на работа” (AUTO)
 • Бутон Спиране/Тръгване
 • Зелен индикатор за позиция “AUTO
 • Зелен индикатор – селектор в позиция “OFF
 • Зелен индикатор – селектор в позиция “MANUAL
 • Жълт индикатор указващ, че помпата работи
 • Два броя зарядни устройства 12Vcc 3A за обслужване на батериите
 • Два броя амперметри за батерии
 • Изход за аларма “Помпа в работещ режим” със заменящи контакти 5А 250V (устойчив товар)
 • Изход за аларма “Обща аларма” със заменящи контакти 5А 250V (устойчив товар)
 • Изход – прегряване 1x230Vac 1000W max.
 • Допълнителни релета за контрол на релетата за старт и спиране
 • Предпазители за защита на двигателя
 • Главен ключ с блокиране на вратата
 • Метална кутия
 • Изход с държач за кабел
 • Защита IP 55
 • Температура на околната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)

  

 

 Галерия