bg ro

Електронни табла за противопожарни системи SLA1 + GSM

Производител: FOURGROUP
Описание::
Алармен панел със звук и мигащи светлини с буферни батерии и комплект модем с GSM за дистанционно сигнализиране на алармата.

Характеристики:
 • Електронен алармен панел
 • Входящо напрежение 1x50/60 Hz 230V ± 10%
 • Много ниско входящо напрежение за контрол на аларма от свободни контакти N.O. и N.C.
 • Зелен индикатор указващ, че системата е включена
 • Червен индикатор за аларма
 • Червен индикатор за изключване на звуковата аларма
 • Звуков сигнал 90 dB на 1 метър разстояние
 • Електронен индикатор слабо примигва
 • Комплект модем с GSM, с предаване на сигнала при задействана аларма към мобилен телефон (модемът работи с презареждаща GSM карта)
 • Бутон за пускане и спиране на звука
 • Бутон за възстановяване на алармата
 • Зареждащо устройство за батерии с 24 часово захранване
 • Вътрешен селектор за задействане на аларма “Continuous alarm/Autorestorable
 • Вътрешен селектор за задействане таймер на алармата
 • Настройване на таймера за звукова аларма от 0” до 180”
 • Кутия ABS
 • Изход с държач за кабел
 • Защита ІР 55
 • Температура на околната среда -5/+40ºС
 • Относителна влажност 50% при 40ºС (без конденз)
  
 Галерия