bg ro

BOOSTER CMV 300-400-550

Производител: COMEX

Хидрофорни системи


Хидрофорните системи се състоят от две помпи и по препоръка на специалисти могат да се прилагат в бита, промишлеността и сферата на селското стопанство. Използват се в системи за отопление, охлаждане, напояване и противопожарни инсталации.
Посредством електронен ексчейнджър се редува включването на помпите, също така се контролира едновременната работа на помпите при завишаване на нуждите от вода.
Системата се състои от две електрически помпи, смукателни и напорни стоманени колектори, възвратен вентил, клапа тип “бътерфлай”, дюза за подаване на въздух, пресостат, манометър, електрическо табло по стандарт CEI,  с възможност за избиране на автоматичен или ръчен режим на работа на всяка помпа. При заявка може да бъдат доставени и два мембранни съда.

     
 Галерия