bg ro

Поплавък за мръсна вода

MAC 5 е поплавък за мръсна вода. Основната му отличителна черта е тежкото му, обемно тяло, което е идеално за употреба в мръсни води, както и в отпадни промишлени води с утайка.