bg ro

Механичен поплавък QUICK STOP ADVANCE

Един по-различен клапан, използван за пълнене на резервоар.
По-различен го правят компактните му размери, бързата интервенция, производителността и безопасността при работа.
В основата на работата на това устройство е хидравличния баланс между две комуникационни зони: когато се зарежда се осъществява комуникация между външната и вътрешната област и движението на нивото на водата до 18 m³/h.
През периода на изключване, затвора в клапата се премества и така налягането се изравнява с това на водопроводната инсталация. В действителност безопасното затваряне на диафрагмата се гарантира от действителното налягане във водопроводните тръби.
Затварянето не зависи от налягането върху затвора! В тази ситуация системата постига хидродинамичен баланс, това може да доведе до само настройване към всяко едно колебание на налягането, без да има нужда да бъде потапян.

  


ФУНКЦИОНИРАНЕ:


  
 Галерия