bg ro

4FK

Производител: PEDROLLO

Потопяеми двигатели FRANKLIN ELECTRIC импрегнирани със смола 50Hz (n=2900 1/min)
Изолация: F - Защита: IP 68
Захранващ кабел: 1.5m. (2.5m. за мощности по-големи от 3 kW), потопяеми, одобрени за питейна вода
Работни граници:
Температура на водата: до 30ºС
Вкл./изкл. на час: 20 при равни интервали
Охлаждане: дебит на водата не по-малко 8 cm./s
     
 Галерия