bg ro

6FK

Потопяеми двигатели FRANKLIN ELECTRIC импрегнирани със смола 50Hz (n=2900 1/min)
Изолация: F - Защита: IP 68
Захранващ кабел: 4m. дължина, потопяеми и одобрени за питейна вода
Работни граници:
Температура на водата: до 30ºС
Вкл./изкл. на час: 20 при равни интервали
Охлаждане: дебит на водата не по-малко 16 cm./s
     
 Галерия