bg ro

Електронни табла с модулен скимер за една монофазна помпа за басейн MODUL POOL M

Ел. табло с модулен скимер за една монофазна помпа за басейн

  • Непромокаема кутия от самогасяща се смола IP 65 12 модула с прозрачна врата
  • Входящо напрежение 1~50/60 Hz 230V ±10%
  • Защита от загуби 30 mА
  • Режим на работа АUTO-OFF-MАNUАL
  • Регулируем магнитен прекъсвач за помпата
  • Контактор за помпа размер AC3
  • Ежедневен таймер за филтриране
  • Автоматичен магнитен 16А ключ за лампи

     


 Галерия