bg ro

Честотен регулатор SIRIO

Производител: Italtecnika

Описание
 
Sirio е електронно устройство използващо като основа инверторна технология, което дава възможност да се контролира спирането и пускането на помпата.
                Благодарение на използването на специфичен тип технология, уреда може да модулира честотата (Hz) на входящия ток на двигателя, за да променя скоростта (rpm), така че да подържа изискваното от системата налягане на водата.
                По този начин стойността на налягането достигащо до уредите на потребителите остава постоянна величина през цялото време и абсорбцията на двигателя е винаги пропорционална на актуалните изисквания на системата,  което води до забележително спестяване на енергия през цялото време.

     
 Галерия