bg ro

HJSW m 10MX/24CL

Цена: 392 (лв)

Автоматизирана хидрофорна система , изградена на базата на помпа CJN 60 , JSW m 1BX,

JSW m 10MX, PLURIJET m 4/100, окомплектована с 24л. мембранен съд и оборудване за автоматичен

режим на работа. Възможност за водозахранване, както от сондажи и кладенци, така и от

водопроводната мрежа. Системата е лесна за монтаж и поддръжка. Захранване 1 х 220V 50Hz.