bg ro

HPK m 60/EASY SMALL

Цена: 249 (лв)
Автоматизирана хидрофорна система , изградена на базата на помпа PK m 60, JSW m 1BX,
PLURIJET m 4/100 и електронен пресостат EASYS MALL. Електронният пресостат е с вграден
манометър и напълно замества традиционната система,изградена от разширителен съд и
пресостат. Специалната функция на системата позволява автоматичен рестарт, който дава
възможност на спряната от защита срещу сух ход помпа,да извърши серия от стартирания на
равни интервали от време.