Помпи за AdBlue® (урея)


Продукт Модел Цена Q m3 / час 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2
л / мин. 0 10 20 30 40 50 60 70
Многостъпална потопяема помпа TOP MULTI 1 - AD 8385 530.00 лв. (с ДДС) H метра 27 25 22.5 19.5 16.5 13 9 5