Сондажни помпи 4" (монофазни) DAVIS / SALI / 4BLOCKm / 4SRm

Филтър по номинални характеристики

Q дебит от до

H напор от до

Филтър по работна точка

Q дебит от до

H напор от до

Филтър по мощност

Мощност от до

Монофазна Трифазна