Многостъпални вертикални помпи MK/HT/HT-PRO

Многостъпалните вертикални помпи са предназначени за увеличаване на налягането във водоснабдителните мрежи и различни технологични цикли на производство. Често се използват в бустерни и противопожарни станции. Система от вертикално разположени работни колела и дифузери, гарантира безшумна работа на помпите и висок КПД. Компактната им конструкция позволява да се монтират в ограничено пространство. Тези помпи са проектирани за изпомпване на чиста вода без абразивни частици и влакнести примеси, и технологични флуиди, химически неагресивни към материалите, от които са изработени помпите. Изпомпване на течности с абразивни частици, води до ускорено износване на степените.