Хидрофори

Хидрофорите са системи при които пускането и спирането на помпите е автоматизирано. Служат за поддържане или повишаване на налягане в санитарно-битовото и питейно водоснабдяване, за напояване и други . Могат да се захранват от кладенци, сондажи, резервоари  или директно от водопроводната мрежа. Хидрофорните системи се управляват от механичен пресостат, електронен пресостат или честотен регулатор, като всеки от начините има своите предимства и недостатъци.
На страницата са показани системи, които задоволяват най-честото търсене. Вираж Трейд ЕООД предлага хидрофорни системи, които се изработват според конкретните нужди на клиента.