Сондажни помпи 6" - 6SR

Сондажните помпи 6SR се препоръчват за изпомпване на чиста вода със съдържание на пясък не по-голямо от 100 g / m³.
Поради тяхната висока производителност и надеждност, те са подходящи за използване в граждански, селскостопански и индустриални приложения, за разпределение на вода заедно със съдове под налягане, за напояване, за повишаване на налягането, за противопожарни системи и др.


Филтър по номинални характеристики

Q дебит от до

H напор от до

Филтър по работна точка

Q дебит от до

H напор от до

Филтър по мощност

Мощност от до

Монофазна Трифазна